Thời hạn đổi bằng lái xe cũ sang bằng lái thẻ nhựa PET