Ôn thi

09/02/2023

Phần mềm thi sát hạch lái xe

Phần mềm ôn thi sát hạch lái xe dành cho Smartphone: – Dành cho IOS click vào link =>>    – Dành cho Android click vào link =>>  Xin […]
09/02/2023

Bài thi ghép xe ngang vào nơi đỗ – Đỗ xe song song

– Thông tư 58/2015/TT của Bộ Giao thông Vận tải quy định, từ ngày 1/4/2016 khi học viên thi sát hạch lái xe thì trong bài […]