Ngày 3/11 – Chính thức cấp giấy phép lái xe quốc tế