Kiến thức

08/02/2023

Các loại bằng lái xe ở Việt Nam 2023 | Phân hạng giấy phép lái xe

Hiện nay hệ thống giấy phép lái xe tại Việt Nam có các loại bằng lái xe: Theo thông tư 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao Thông Vận Tải […]
08/02/2023

Bằng lái B1, B2 là gì? Nên học bằng lái xe hạng B1 hay B2?

Bằng lái xe B1, B2 là gì? 1. Hạng B1 có 2 loại: Bằng lái xe hạng B11: số tự động cấp cho người không hành nghề […]