Bằng lái B1, B2 là gì? Nên học bằng lái xe hạng B1 hay B2?